Foto’s kleuren de wereld om ons heen

Fotograferen is waarnemen.

Een goede foto laat iets van de werkelijkheid zien, waar we anders misschien aan voorbij lopen.
Welke werkelijkheid?... dat bepaal je als fotograaf.

Fotograferen kan ook het visualiseren van een idee zijn.

We leven in een beeldcultuur

Fotografie is visuele communicatie. Een foto heeft een boodschap, ook al zijn we die boodschap niet altijd direct bewust.

Een foto roept associaties op en daarom kunnen we ons met foto’s verbonden voelen.
Daarom kunnen foto’s helpen bij de juiste uitstraling wanneer een boodschap vormgegeven moet worden.

De websites die ik ontwerp zijn beeldrijk: soms omdat een website dienst doet als een digitaal portfolio, maar dikwijls ook door beelden die associaties oproepen en daarmee iets tonen van de identiteit van de persoon, het bedrijf of de organisatie.


Fotograferen in opdracht

Wij fotograferen naast de foto’s die we maken voor onze eigen projecten, graag in opdracht:
We proberen de wens zo helder mogelijk te formuleren en zoeken dan naar het juiste beeld.
Het kan daarbij gaan om foto's voor een portfolio, of om foto's die toegepast worden.

Beeldbank voor verbondenheid

Voor een welzijnsorganisatie in Heerenveen werden foto’s gebruikt als middel om verbondenheid tussen de verschillende onderdelen van de organisatie te creeëren.
We fotografeerden er foto’s voor een beeldbank: foto’s die associaties oproepen die staan voor het werk van de organisatie. Én foto’s van de omgeving van de verschillende locaties.
Elk organisatiedeel kon met de eigen medewerkers een selectie maken en creëerde zo een eigen beeldbank. Een beeldbank met foto’s die gebruikt worden voor op de website, voor de nieuwsbrief en voor alle papieren communicatie.
De foto’s uit de beeldbank zorgen, omdat ze het eigen werkveld vertegenwoordigen, voor identificatie.
De foto’s van de verschillende beeldbanken vormen een geheel en zo tonen zij verbondenheid.

Serie foto's voor banners

Voor een klant maakte ik voor haar nieuwe website een serie foto's met stenen als onderwerp.


Visuele communicatie en waarnemen

Fotograferen is waarnemen. Maar hoe en wat wij waarnemen heeft te maken met ons zelf. Waarneming is altijd gekleurd. Er komt zoveel informatie op ons af, dat we genoodzaakt zijn om te selecteren.
Dat we selecteren en hoe we selecteren zijn we ons niet altijd bewust.
We leven in een beeldcultuur, overal om ons heen zien we visuele boodschappen. We moeten ons trainen in het vertalen van die boodschappen.
‘Bekijk het eens anders...’ is de titel van een cursus fotografie waarin bewustwording van de visuele communicatie een onderdeel vormt. Deze cursus geef ik aan groepen vanaf 4 personen. De cursus kan aangepast worden aan uw wensen.


Fotografie, fotograferen en (kunst)foto’s hebben onze interesse.


terug naar de overzichtspagina fotoprojecten ...

kijk ook eens op mijn blog: ... en de kunst van het kijken